Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 15 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 37°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
3.94 m/s
Mưa
100%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 36°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
2.94 m/s
Mưa
100%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
3.35 m/s
Mưa
39%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 37°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
37 %
Gió
2.7 m/s
Mưa
43%
18/07
Mây cụm
Mây cụm
27° 37°
Áp suất
998 hPa
Độ ẩm
36 %
Gió
4.23 m/s
Mưa
0%
19/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 29°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.99 m/s
Mưa
16%
20/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 31°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
2.86 m/s
Mưa
66%
21/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 34°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
2.18 m/s
Mưa
97%
22/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 36°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
42 %
Gió
7.26 m/s
Mưa
92%
23/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 29°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
4.3 m/s
Mưa
100%
24/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 32°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
2.66 m/s
Mưa
100%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 36°
Áp suất
996 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
3.22 m/s
Mưa
100%
26/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 36°
Áp suất
993 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
5.64 m/s
Mưa
4%
27/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
26° 29°
Áp suất
992 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
3.81 m/s
Mưa
100%
28/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
25° 32°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
4.22 m/s
Mưa
100%

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới