Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 7 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 37°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
3.94 m/s
Mưa
100%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 36°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
2.94 m/s
Mưa
100%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
3.35 m/s
Mưa
39%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 37°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
37 %
Gió
2.7 m/s
Mưa
43%
18/07
Mây cụm
Mây cụm
27° 37°
Áp suất
998 hPa
Độ ẩm
36 %
Gió
4.23 m/s
Mưa
0%
19/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 29°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.99 m/s
Mưa
16%
20/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 31°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
2.86 m/s
Mưa
66%

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới